Phường Hưng Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban nhân dân phường Hưng Phúc tổ chức Hội nghị Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh trên địa bàn phường.
content:

Ủy ban nhân dân phường Hưng Phúc tổ chức Hội nghị Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh trên địa bàn phường. 

          Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND và thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sáng ngày 22/3/2023, UBND phường Hưng Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh”.

          Tham dự  Hội nghị có Đ/c Phạm Thị Oanh - Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin Tp Vinh, các đồng chí  Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND- UBND- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, các Hội xã hội, các ban ngành chuyên môn của phường, cán bộ công chức; các đồng chí đại diện BCH Công an phường và Trạm y tế và các đ/c: Bí thư Chi bộ; Khối trưởng; Trưởng ban CTMT 11 khối dân cư.

            Nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh đô thị được xác định là mục tiêu xuyên suốt và gắn chặt với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ổn định quốc phòng, an ninh vì vậy ngay từ ngày đầu thành lập cho đến nay phường Hưng Phúc đã xác định mục tiêu và tập trung cao độ, bền bỉ trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

          Tại Hội nghị này Đồng chí Phạm Thị Oanh Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Tp Vinh đã trao đổi, thông tin về các nội dung chính tại Quyết định 04/2022/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh”.

          Mục đích của Hội nghị lần này là triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; đồng thời, khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực đô thị. 

( Trụ sở UBND phường Hưng Phúc)

         

( Trụ sở Công an phường Hưng Phúc)

( Trạm Y tế phường Hưng Phúc )

( Trường Tiểu học Hưng Phúc)

( Khu đô thị Yên Bình Home)

        Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động triển khai đồng bộ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg và đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan. Xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg. Xây dựng các Kế hoạch phải thiết thực, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động tích cực của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở các cấp.

        Cũng trong Hội nghị này, Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền địa phương cùng với các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận, trao đổi và đề ra những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm và có tính chiến lược trong tiến trình xây dựng phường Hưng Phúc đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2025, cụ thể:

          - Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, trách nhiệm của các ban, ngành và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc xây dựng, thực hiện phường đạt chuẩn đô thị văn minh, góp phần đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

          - Tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, hiện đại, xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

        - Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng lối sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của toàn phường.

           - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh…

         Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, chính quyền địa phương rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành cấp trên để xây dựng và đạt được các tiêu chí xét công nhận Phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Lê Hương

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1363
Tổng: 352105