Thông tin người phát ngôn

content:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Trường
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 0902223522
- Email:  quoctruongnd2008@gmail.com

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 4016
Tổng: 358464