Hưng Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hành chính năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

content:

 

            Sáng 26/12, UBND Phường Hưng Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hành chính năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

            Đến dự hội nghị có đồng chí  Trần Thị Nga - Chuyên viên phòng Nội vụ, các đồng chí chuyên viên Trung tâm Văn hóaTT&TT về dự và đưa tin.

            Về phía địa phương có Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể Phường Hưng Phúc; lãnh đạo các nhà trường cùng các đồng chí bí thư, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận khối, các đồng chí đại diện cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

          Năm 2023 là năm diễn ra các sự kiện trọng đại của Đất nước, của Tỉnh và Thành phố: kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô.

Toàn cảnh Hội nghị

          Với sự nỗ lực và đồng thuận của cán bộ và nhân dân phường Hưng Phúc và được sự quan tâm của các cấp ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, mặc dù năm 2023 có nhiều khó khăn nhất định do các nguyên nhân chủ quan khách quan; nhưng tập thể UBND, các ban ngành chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, Chi ủy, Ban cán sự, Ban Công tác mặt trận 11 khối dân cư đã chủ động phối hợp triển khai các kế hoạch với những biện pháp, giải pháp đồng bộ, tích cực, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở theo quy định của pháp luật, phát động các phong trào để cùng toàn thể nhân dân phường Hưng Phúc thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của UBND thành phố và Nghị quyết của Đảng uỷ- HĐND phường đã giao, cụ thể:

Đ/c Lê Thị Bích Thảo - PCT UBND thông qua báo cáo tổng kết

 UBND phường tiếp tục khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp cận các nguồn vốn vay mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện tổng thu ngân sách ước đạt: 16.249 triệu đồng/8.808 triệu đồng đạt 184%KH. Thực hiện tổng chi ngân sách ước đạt: 7.854 triệu đồng/8.808 triệu đồng đạt 86%KH

Công tác quản lý trật tự đô thị tiếp tục được chú trọng chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, các mô hình tự quản về trật tự đô thị đạt được những kết quả khá; tình trạng sử dụng lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán được xử lý khá kịp thời; việc xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân hộ gia đình được tổ chức kiểm tra, theo dõi chặt chẽ. Trong năm đã tổ chức 150  lượt ra quân đảm bảo trật tự đô thị. Tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị  tổng dọn vệ sinh môi trường “Ngày chủ nhật xanh” đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Xác nhận, đề nghị thành phố cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 26 hộ gia đình, cá nhân (đạt 115% KH). Xác nhận, đề nghị thành phố cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 44 hộ gia đình, cá nhân.

Chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 12/16 công trình theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023, gồm trả nợ 6 công trình; hoàn thành 6 công trình từ 2022 chuyển qua; khởi công mới 1 công trình, 3 công trình chuyển tiếp sang Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố tiếp tục thực hiện.

Giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Các hoạt động văn nghệ - TDTT được duy trì; tham gia đầy đủ các hoạt động VH-VN-TDTT do thành phố tổ chức. Triển khai quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,6 % (đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch); giữ vững tỷ lệ khối văn hóa 11/11 khối đạt 100%; thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh trong tang lễ. Các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, dân số được tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; công tác an sinh xã hội thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn phường quan tâm hỗ trợ.

          Phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng hiệu quả, năm 2023 toàn phường học sinh giỏi các cấp gồm: 15 em học sinh giỏi cấp Quốc gia; 23 em học sinh giỏi tỉnh; 12 em học sinh giỏi cấp thành phố và trên 850 em học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trở lên từ lớp 1 đến lớp 12

            Thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và các hoạt động an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán, dịp 27/7. Năm 2023 trên địa bàn phường không phát sinh hộ nghèo và hộ cận nghèo mới, toàn phường không còn hộ nghèo; còn 03 hộ cận nghèo chiếm 0,14% (đạt chỉ tiêu KH).

          Tiếp tục giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

          Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo ổn định; các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đều hoàn thành.

          Thực hiện tốt công tác chứng thực và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.

          Công tác tiếp tiếp dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật tiếp công dân và Luật khiếu nại, tố cáo.

          Công tác CCHC được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được nâng cao, môi trường, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện. Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường đạt kết quả cao.

          Công tác phối hợp với UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày được nâng cao, đảm bảo tính dân chủ, đồng thuận. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Đảng-HĐND-UBND với nhân dân, đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với Thường trực Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND Thành phố và phường, qua đó cùng có sự thống nhất, đồng thuận trong các hoạt động chung.

          Thường xuyên phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị chung của phường, nhất là trong công tác dân vận chính quyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Phối hợp với BTT. UBMTTQ, các tổ chức thành viên và chi uỷ, ban cán sự 11 khối cùng tham mưu cho Đảng uỷ thực hiện tốt công tác dân vận năm 2023, Kế hoạch thực hiện phong trào “dân vận khéo”, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban thực hiện QCDCCS...

Chủ trì và các Đại biểu tham dự Hội nghị

 

          * Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì trong năm 2023, UBND phường còn có những hạn chế, tồn tại sau:

          Công tác đảm bảo TTATGT đã được triển khai thường xuyên, có nhiều chuyển biến nhưng chưa bền vững, tái lấn chiếm HLATGT vẫn còn xảy ra; các khối phố thực hiện tự quản vẫn còn nhiều hạn chế, ý thức của một số người dân chưa cao, một số hộ kinh doanh chấp hành các quy định về trật tự đô thị chưa tốt. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chưa làm tốt công tác phối hợp vệ sinh môi trương, tự quản HLATGT vỉa hè đô thị. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp.

          Một số khối chưa triển khai giải pháp trong công tác giải tỏa hành lang, vỉa hè đô thị, chưa xác định hết nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường do đó còn có tình trạng trông chờ, thiếu chủ động phối hợp với các tổ chức tự quản về TTĐT.

          Việc để đổ rác thải của một số người dân chưa đảm bảo đúng quy định, vứt rác thải bừa bãi, xả thải tại các nơi tập kết xe thu gom rác, đồng thời việc kiểm tra xử lý vi phạm về sinh môi trường chưa thường xuyên, các điểm tập kết xe thu gom chưa hợp lý nên tình tranh đổ rác sai quy định vẫn còn diễn ra.

          Công tác tuyên truyền còn có những hạn chế nhất định, nhất là việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác giải quyết đơn thư; khiếu nại tố cáo; hình thức tuyên truyền chưa phong phú.Công tác phối hợp tổ chức kiểm tra đối với các hoạt động quảng cáo rao vặt chưa toàn diện. Công tác truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện chưa được thường xuyên, nội dung tuyên truyền chưa phong phú.

          Giải quyết một số vụ việc sau kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền còn để kéo dài; ý kiến, kiến nghị của cử tri có nhiều nội dung chưa dứt điểm. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có lúc chưa kịp thời.

          Hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân BVANTQ chưa thực sự phát huy hết hiệu quả.

          Công tác cách hành chính, chuyển đổi số hiệu quả chưa toàn diện, việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời điểm đẩy mạnh công tác CCHC. Chỉ đạo, điều hành một số nội dung chưa quyết liệt, vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức chất lượng chưa cao, chưa mạnh dạn đề xuất các các giải pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Tiếp đó Hội nghị nghe các tham luận từ đại diện các cơ sở khối, ban ngành, các đoàn thể trên tất cả các lĩnh vực, các nhiệm vụ được giao, các phong trào thi đua.

 

Các Đ/c Đại diện các ban, ngành cấp phường, cơ sở khối tham luận tại Hội nghị

         Cũng tại hội nghị, UBND Phường Hưng Phúc đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2024. Các ban ngành cấp phường, cơ sở khối cũng đã thực hiện ký kết giao ước thi đua với quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

 

 

Các ban ngành cấp phường và Đại diện cơ sở khối ký giao ước thi đua

         

        Trong dịp này, UBND Phường Hưng Phúc đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm thành lập Thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô; thực hiện phủ xanh tài khoản điện tử-Đề án 06./.

Lãnh đạo địa phương trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

          Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Trường - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm mà phường cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như:  Chủ động triển khai đồng bộ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp; Tập trung thực hiện đột phá về cải cách hành chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ; Phát động nhân dân hưởng ứng xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh trong thời gian sớm nhất./.

                                                                                                        Tin bài: Lê Hương

                                                                                                                                    Photo: Cao Nam

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1500
Tổng: 352119