Ban Chỉ đạo cơ sở tỉnh Nghệ An, Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 02 -  Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2023 tại phường Hưng Phúc.

Ban Chỉ đạo cơ sở tỉnh Nghệ An, Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 02 - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2023 tại phường Hưng Phúc.
content:

           Sáng 15/12, Ban Chỉ đạo cơ sở tỉnh Nghệ An theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 14/11/2023 của Ban Chỉ đạo XDCS Tỉnh -  Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2023 đối với thành phố Vinh, trong đó kiểm tra thực tế tại phường Hưng Phúc.  

         Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh và đại diện Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở Thành phố Vinh.

 

          Về phía Ban xây dựng cơ sở phường Hưng Phúc có các đồng chí: Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban XDCS; Đ/c Nguyễn Thị Bích Hòa - Phó bí thư Đảng ủy, Phó ban; Đ/c Nguyễn Quốc Trường - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó ban cùng các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở phường.

        

 

Tại buổi làm việc đoàn đã được nghe báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ; những khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2023 Ban xây dựng cơ sở đạt được một số kết quả quan trọng như: Xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; Lãnh đạo quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên gắn với thực hiện việc học tập, thực hiện chuyên đề năm 2023. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng  định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; Trong quá trình tổ chức chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa chính quyền với mặt trận và các tổ chức đoàn thể tạo mối quan hệ công tác gắn kết chặt chẽ; tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh. 

 

Phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế xã hội trên địa bàn. tăng cường các giải pháp trong công tác thu ngân sách, ước đạt 178% KH; Tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, chi ngân sách ước đạt 92% KH.

          Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/Th.U ngày 03/11/2021 của Thành uỷ về “xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Chỉ thị 03-CT/Th.U của BTV Thành uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Vinh”; Nghị quyết số 01-NQ/Th.U của BCH Thành uỷ về “tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với huy động nội lực giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”. Đảng uỷ tập trung chỉ đạo UBND triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng, công tác tài nguyên, vệ sinh môi trường cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, không còn điểm nóng, bức xúc về để đổ rác thải, lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn phường. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh  được quan tâm tình hình  an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội địa phương được giũ vững.

          Năm 2023 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,6%,  khối văn hóa đạt 100%; trường Tiểu học Hưng Phúc được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2; thẩm định và được công nhận phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2023 - 2026; Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. 

          Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến. Qua đó, nêu lên một số đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ trong thời gian tới như: Tiếp tục tuyên truyền các chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Công tác quản lý đất đai; Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các Ban chỉ đạo, hội đồng; các tổ chức đoàn thể. Sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn …

            Phát biểu, kết luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội cựu chiến binh đánh giá cáo những kết quả nổi bật mà Ban xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ phường Hưng Phúc đã đạt được trong năm 2023; công tác xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC đã được cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt. Nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân được nâng lên; Các lực lượng nòng cốt thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. ANCT - TTATXH trên địa bàn được giữ vững ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Phường. Nổi lên trong năm phường vẫn tiếp tục giữ vững danh hiệu “Phường đạt chuẩn Văn minh đô thị”Đồng thời yêu cầu phường tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; cần quan tâm, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, để xây dựng nhiệm vụ năm 2024 sát thực với tình hình thực tế; Quan tâm đến các chế độ chính sách Tết cho người nghèo; Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng  phường đô thị văn minh. Tập trung đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán./.

                                                        Thực hiện: Lê Hương

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3423
Tổng: 358472